Nasze ceny

Dogodniejsze progi cenowe

Szanowni Państwo chcielibyśmy poinformować, iż wprowadzamy nowe, bardziej atrakcyjne progi cenowe związane z naszymi usługami w zakresie pomocy w redagowaniu i tłumaczeniu tekstów. Proszę pamiętać, iż w każdym progu objętości zawsze trzymamy się górnej granicy aniżeli dolnej. Tak więc na przykład w progu o objętości 50 – 70 stron projekt będzie miał raczej bliżej 70 stron aniżeli 50, ale cena pozostaje taka sama, chyba iż klient wyraźnie życzy sobie inaczej.

Progi przedstawiają się  następująco

Pierwszy próg – 40 – 50 stron

Drugi próg – 50-70 stron

Trzeci próg –  70 – 90 stron stron

Czwart próg – 90 – 110 stron

Teksty poniżej 40 stron stanowią oddzielną kategorię 

Jednocześnie przypominamy, iż w odróżnieniu od części serwisów nie pobieramy ceny za stronę, za wyjątkiem projektów poniżej 40 stron objętości. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla klienta. Cena zależy od progu, a nie ilości stron, co daje klientom gwarancję stabilności i poczucie bezpieczeństwa.

Przypominamy jednocześnie, iż dla wszystkich kategorii w cenę wliczone są także ewentualne poprawki, raport antyplagiatowy oraz inne integralne elementy projektu

Zapewniamy:

  • materiały o wysokiej jakości
  • materiały przygotowane indywidualnie
  • sprawną i miłą obsługęprzez cały okres współpracy
  • stały kontakt telefoniczny
  • przejrzystewarunki współpracy
  • płatności i realizację zamówienia etapami
  • możliwość realizacji poprawek w terminie 30 dni od zakończenia projektu, który to czas liczony jest od momentu wysłania ostatniej części projektu.

Prosimy pamiętać

Serwis episanie.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie opracowań naukowych
w sposób sprzeczny z prawem autorskim osobistym, jak i prawem autorskim majątkowym.